ẢNH TƯ LIỆU CHỌN TRIỂN LÃM

Go backGo next

Close

Tòa nhà HĐND Thành phố Đà Nẵng. Ghi chú: Tòa nhà do người Pháp xây dựng vào năm 1898, là Tòa Thị Chính của chính quyền Thực dân Pháp, thời Ngô Đình Diệm và chế độ VNCH cũ trước đây.

lượt xem