DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phạm Minh An

Đà Nẵng

1

2

Trần Việt Thanh

Hà Nội

0

3

Cao Thị Thanh Hoa

Quảng Trị

0

4

Nguyễn Trần Đức Anh

Hà Nội

20

5

Lê Thọ

Đà Nẵng

46

6

Lê Huy Tuấn

Đà Nẵng

18

7

Lê Công Thịnh

Đà Nẵng

0

8

Phạm Trọng Phương Trung

Đà Nẵng

0

9

Phan Hải Linh

Đà Nẵng

0

10

Võ Văn Hoàng

Đà Nẵng

0

11

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

14

12

Đinh Lơ

Đà Nẵng

95

13

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

3

14

Mai Đinh Nguyên

Bình Định

4

15

Ngô Văn Đức

Đà Nẵng

34

16

Phạm Văn Phùng

Đà Nẵng

0

17

Lê Thị Thu Thanh

Quảng Trị

12

18

Hoàng Hữu Hóa

Quảng Trị

12

19

Mai Vinh

ĐÀ NẴNG

0

20

Nguyễn Công Hưng

Đà Nẵng

44

21

Phạm Huy Đằng

Quảng Nam

65

22

Hồ Thị Thanh Hoa

Đà Nẵng

2

23

Trần Ngọc

Đà Nẵng

60

24

Mai Quang Hiển

Đà Nẵng

22

25

Trần Hưng Đạo

Đà Nẵng

17

26

Nguyễn Hữu Đức

Đà Nẵng

0

27

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

34

28

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

20

29

Lê Đức Nhã

Đà Nẵng

0

30

Nguyễn Vĩnh Phan

Đà Nẵng

47

31

Đặng Minh Tú

Đà Nẵng

5

32

Trần Đình Trung

Đà Nẵng

0

33

Trần Quang Chiến

Đà Nẵng

0

34

Huỳnh Thanh Nhân

Đà Nẵng

0

35

Lê Đình Tấn

Đà Nẵng

3

36

Lê Văn Kỳ

Đà Nẵng

0