DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Ngô Văn Lộc

Hà Nội

2

38

Lê Công Thịnh

Đà Nẵng

16

39

Trần Bình Minh

Đà Nẵng

0

40

Nguyễn Minh

Quảng Nam

0

41

Võ Như Nghĩa

Đà Nẵng

0

42

Ngô Chí Thành

Phú Thọ

20

43

Trần Tâm Phúc

Đà Nẵng

11

44

Lê Nguyễn Tường Lân

Đà Nẵng

12

45

Nguyễn Thị Quỳnh Liên

Hà Nội

4

46

Nguyễn Hoàng Duy

Quảng Ngãi

0

47

Phạm Đăng Khiêm

Quảng Nam

18

48

Nguyễn Xuân Tư

Đà Nẵng

20

49

Nguyễn Thị Thu Trang

Đà Nẵng

17

50

Nghiêm Phú Lâm

Hà Nội

3

51

Đỗ Trọng Hoài Ân

Bà Rịa - Vũng Tàu

17

52

Phan Minh Hải

Đà Nẵng

1

53

Nguyễn Mạnh Tuấn (du Mục Art)

Đà Nẵng

3

54

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

0

55

Nguyễn Xuân Hữu Tâm

Thừa Thiên Huế

2

56

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

4

57

Trần Công Việt

Hà Tĩnh

5

58

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

3

59

Ngô Công Hoàng

Bình Dương

10

60

Võ Văn Bông

Bình Dương

0

61

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

6

62

Phạm Như Chiến (minh Chiến)

Hà Tĩnh

6

63

Trần Ngọc Sum

Đà Nẵng

4

64

Tran Bao Hoa

Bình Định

1

65

Nguyen Quoc Huy

Bình Thuận

5

66

Nông Thanh Toàn

Thừa Thiên Huế

4

67

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

7

68

Nguyễn Tường Tuyên

Đà Nẵng

2

69

Nguyễn Văn Hải

Quảng Bình

3

70

Hoang Cong Hung

Đồng Nai

0

71

Ho Si Trung

Hà Nội

20

72

Quách Lực

Đà Nẵng

2