DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Văn Dương

Thanh Hóa

8

74

Huỳnh Tiến Minh

Đà Nẵng

6

75

Vũ Văn Hiệp [hoàng Hiệp]

Hải Dương

9

76

Vo Tan Phuoc

Đà Nẵng

20

77

Đinh Quang Tú

Phú Thọ

5

78

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

0

79

Đoàn Nam

Đà Nẵng

30

80

Hồ Minh Tuấn

An Giang

4

81

Phạm Ngọc Long Thiên

TP HCM

3

82

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

18

83

Hoàng Ngô Hải

Quảng Nam

3

84

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

10

85

Nguyễn Văn Hòa

Đồng Nai

1

86

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

19

87

Huynh Nam Dong

Đà Nẵng

17

88

Nguyen Anh Tuan

Kiên Giang

6

89

Trương Văn Trung

Đà Nẵng

1

90

Viết Anh Mạnh

Hà Nội

6

91

Huynh Nam

Hà Tĩnh

12

92

Nguyễn Ngọc Luân

TP HCM

1

93

Đào Quang Tuyên

Đà Nẵng

12

94

Nguyễn Quang

Đà Nẵng

0

95

Thái Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

96

Tuấn Em

An Giang

0

97

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

0

98

Trần Lê Lâm

Đà Nẵng

17

99

Phạm Ngọc Sơn

Hà Nội

0

100

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

12